Deloitte

Overstijg jezelf!
Lanceer je carrière bij Deloitte!

De keuze van je eerste werkgever is heel belangrijk. Je wilt goed beginnen en ambities kunnen waarmaken. Daarom is er geen betere plek om je carrière te starten dan bij Deloitte. En dat heeft alles te maken met de mogelijkheden die je krijgt aangereikt. Je werkt al snel voor verschillende opdrachtgevers aan interessante projecten. Dat maakt je werk afwisselend en inspirerend. Met je eigen initiatieven en ideeën geef je richting aan je carrière. Bij Deloitte is de ambitie letterlijk voelbaar en dat motiveert. Je leert snel, je groeit snel en stijgt boven jezelf uit.

Ontdek jouw mogelijkheden bij Deloitte
De kracht van Deloitte is voor een groot deel gebaseerd op samenwerking. In multidisciplinaire teams werk je aan uiteenlopende opdrachten met collega’s uit diverse specialismen:

Accountancy: RA en AA gerelateerde dienstverlening, zoals het beoordelen van complexe jaarrekeningposten, advisering bij interim controles, verdieping in de administratieve organisatie, samenstellen van jaarrekeningen en financiële rapportages. Maar ook onderzoek naar fraude en corruptie, en risicomanagement onderzoek naar de betrouwbaarheid van bedrijfsprocessen, informatie en technologie. Voor multinationals, non-profit organisaties, grote nationale ondernemingen en het hogere MKB-segment.

Risk Services: diensten gebundeld op het gebied van risicomanagement & control, inclusief IT-auditdiensten. Toetsen van de betrouwbaarheid van bedrijfsprocessen, informatie en technologie. Of onderzoek doen naar fraude en corruptie. Dat betekent signaleren, analyseren, beoordelen en managen van risico's. Variërend van strategische risico's op directieniveau tot technische risico's op netwerkniveau, zowel in een adviserende als controlerende rol.

Consultancy: strategische oplossingen bedenken voor (inter)nationale organisaties in alle branches. De waarde van CFO’s helpen verbeteren. Human Resource vraagstukken integreren in de business strategie. Software applicaties implementeren of cliënten adviseren op het snijvlak van business en IT.

Deloitte M&A
Heb jij passie voor M&A en ben je sterk dealdriven? Dan zit je helemaal op je plek bij Deloitte Mergers & Acquisitions (M&A). Je krijgt snel verantwoordelijkheden, bereidt zelf adviezen voor en hebt direct contact met je klanten. Onze communicatielijnen zijn kort, zodat ook jij betrokken wordt bij besprekingen. Binnen M&A vind je jonge teams waarin iedereen zijn eigen carrière maakt. Stel veel vragen, denk mee met de business en buiten de gebruikelijke kaders, durf verantwoordelijkheid te nemen en laat zien wat je in huis hebt.

Corporate Finance
Als adviseur Corporate Finance begeleid je fusies en overnames bij zowel aan- als verkoop, van idee tot de feitelijke deal. Een M&A-adviseur is de ‘spin in het web’ die rondom alle aspecten van overnames adviseert en de processen coördineert. Tevens adviseer je over financieringsvraagstukken bij ondernemingen, instellingen en projecten in de breedste zin. Je advies betreft bijvoorbeeld het verkrijgen van vreemd vermogen bij overnames, grote investeringen en (her)structureringsadviezen bij de financieringen van bedrijven. Daarnaast adviseer je over waardebepalingen en voer je waardeanalyses uit. Dit kan zijn tijdens een fusie- of overnametraject, maar ook als onderdeel van de financieel strategische analyse. Binnen Financial & Business Modelling richt jij je op gespecialiseerde modeleringsopdrachten bij transacties zoals M&A en kapitaalmarkttransacties en financiële modellen ter onderbouwing van strategische beslissingen.

Transaction Services
Tijdens een voorgenomen fusie of overname (een transactie) is snel een diepgaand inzicht gewenst in de onderneming die wordt verkocht. Als Transaction Services-adviseur assisteer je ondernemingen en investeerders bij hun financiële due diligence. Door grondige analyses van de financiële positie en prestaties van de doelwitonderneming breng je mogelijke financiële risico’s en kansen in kaart. Op basis van een due diligence-rapport heeft de klant de mogelijkheid met deze financiële risico’s en kansen rekening te houden in zijn waardering en onderhandelingen met de (ver)kopende partij. Naast de traditionele due diligence-opdrachten voor strategische (ver)kopers en financiële investeerders (private equity-huizen), houden Transaction Services-specialisten zich ook bezig met financiële analyses van ondernemingen ten behoeve van herstructurering of voor kapitaalmarkttransacties (bijvoorbeeld een beursgang).

M&A Development Track
Als starter ben je ‘part of the team’ en ondersteun je consultants en (senior) managers bij de uitvoering van de projecten. Je komt terecht in het M&A Development Track waarbij je gedurende twee jaar werkzaamheden verricht binnen de discipline waarvoor je bent aangenomen, maar waarbij je ook een uitstapje maakt naar de andere discipline binnen M&A.

Real Estate Transactions
Binnen Real Estate Transactions adviseer je vastgoedeigenaren in brede zin over vastgoedfinancieringen en complexe vastgoedtransacties, zoals bij fusies en overnames. Ook kijk je naar de financiële consequenties van vastgoedbeslissingen, het ophalen van projectfinancieringen en stel je business cases op voor grote investeringsprojecten bijvoorbeeld een zeehavenontwikkeling. Je begeleidt de verkoop van ontwikkellocaties en vastgoedportefeuilles, waarbij waarde creatie en optimalisatie van de verkoopopbrengst de uitgangspunten zijn. Naast deze werkzaamheden adviseer je publieke en private organisaties over de complexe waardering van vastgoedobjecten en –portefeuilles. Je ondersteunt financiële instellingen bij de waardering van het onderpand van hun financieringen, waaronder de waardering van ontwikkelprojecten van projectontwikkelaars. Tevens werk je in een multidisciplinair team mee aan integriteitsvraagstukken rondom vastgoedtransacties.

Financial Risk Management (FRM)
De werkzaamheden van een FRM consultant zijn zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. Risk management staat hoog op de agenda en onze adviseur staan tegenover de meest complexe uitdagingen. Banken en verzekeraars moeten voldoen aan strenge regelgeving zoals Basel III en Solvency II, ALM en kapitaalmanagement optimalisatie. Pensioenfondsen en investment managers moeten hun processen en beleggingsportefeuilles afstemmen op de wensen van hun klanten en de wettelijke richtlijnen zoals FTK en UCITS IV. Daarnaast moeten zij ook hun complexe beleggingen evalueren en waardering. Op al deze gebieden zijn de consultants van FRM actief en worden gezien als experts op hun gebied. Hierbij spelen financiële instrumenten, modellen, actuariële kennis en kennis van risk management een hoofdrol.

Met kantoren in heel Nederland en ruim 4.500 medewerkers is Deloitte Nederlands grootste organisatie op bovenstaande vakgebieden. Natuurlijk is groter niet automatisch beter, maar door onze aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, de ruimte die je krijgt om te ondernemen en onze inspirerende werkomgeving, geldt dat wel voor Deloitte. En dus ook voor de start van jouw carrière.

Lanceer je carrière en kijk voor meer informatie over onze dienstverlening en ervaringen van Deloitters op werkenbijdeloitte.nl. Wordt ook lid van onze Deloitte Facebook pagina.

Contact
Neem voor vragen over evenementen, stage mogelijkheden, een bijbaan of start van jouw carrière gerust contact op met onze recruiter, Julia Schaefer. 

Julia Schaefer
Tel. 06 12258321 
 

Summary

Location Headquarters in The Netherlands:
Rotterdam
Location Headquarters:
30 Rockefeller Plaza, New York City, New York, U. S.
Employees in The Netherlands:
5500
Employees Worldwide:
203000
Locations in The Netherlands:
16